14.5.2015

Rekonštrukcia sa začala

Počas prebiehajúceho týždňa sa na našom štadióne začala rozsiahla rekonštrukcia, ktorej prvá fáza sa týka odstránenia starého trávnika, ktorý nám slúžil od roku 1997 a následná inštalácia novej, vyhrievanej hracej plochy. Priebeh prác nám bližšie ozrejmil technický manažér klubu, Ing. Jaroslav Považan.

Skúsme na úvod v bodoch zhrnúť priebeh prác, ktoré sa vykonávajú, prípadne, budú sa vykonávať na hlavnom ihrisku.

,,1. prípravné práce,
2. skrývka profilu hlavného ihriska v troch vrstvách podľa kvality,
3. vybudovanie drenážneho systému,
4. vybudovanie závlahového systému - časť,
5. montáž rozdeľovača vyhrievania a topného roštu,
6. vybudovanie spodnej a vrchnej koreňovej zóny,
7. kompletizácia závlahového systému,
8. príprava pred siatím a založenie trávnika siatím,
9. vybudovanie podkladu okolitých plôch a inštalácia umelého trávnika,
10. zameranie hlavného ihriska,
11. dokončenie technológie vykurovania v kompaktnej stanici tepla (KOST) v tribúne A a jej napojenie na centrálny rozvod."
Do kedy by mal byť pripravený nový trávnik?

,,Odovzdanie diela k užívaniu (riadne zápasové zaťaženie) je podľa zmluvy s realizátorom Zelený pažit s. r. o. Ostrava k 13. augustu 2015. Samozrejme, všetko záleží aj od vyššej moci, čiže od poveternostných podmienok v priebehu realizačných prác."Inštalácia vyhrievaného trávnika sa dotkla programu aktuálneho ročníka Fortuna ligy a zasahovať bude aj do začiatku budúcej sezóny. Padla už definitíva, kde Ruža odohrá prvé jesenné stretnutia?

,,Na túto otázku nie som kompetentný odpovedať. Môj predpoklad je, že začneme hrať doma 6. respektíve 7. kolom jesene 2015."Ako dlho by mal podľa prognóz vydržať nový trávnik?

,,Podľa zmluvy je záruka na akosť diela šesťdesiat mesiacov. Doba záleží od kvality prevedených prác, od zaťažovania hlavného ihriska, čo je v našom prípade vysoko nadštandardné, ako aj od klimatických podmienok, ktoré má náš štadión jedny z najťažších vo Fortuna lige."
Po dokončení vyhrievaného trávnika sa začne s dostavbou východnej tribúny a s ostatnými prácami zahrnutými do plánu rekonštrukcie štadióna. Na kedy je naplánovaný začiatok prác, kedy by sa mali dokončiť a čo všetko by mali zahŕňať?

,,Projektová dokumentácia dostavby tribúny A, ako aj vstupov, pokladní a turniketového systému je dokončená. Kontinuálne v máji 2015 bude na realizáciu vyhlásené verejné obstarávanie v zmysle zákona. Môj predpoklad je začiatkom jesene 2015, ale o presnom dátume je predčasné hovoriť."

ZDIEĽAJ ČLÁNOK