Kontakty


 

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Golis

tel.: +421 911 718 822
email: riaditel@mfkruzomberok.sk

 

Sekretariát

Ing. Katarína Bakošová

tel.: +421 908 908 727
email: sekretariat@mfkruzomberok.sk

 

Športový konzultant

Milan Bezák

tel.: +421 905 713 261
email: milan.bezak10@gmail.com

 

Technický riaditeľ

Ing. Jaroslav Považan

tel.: +421 917 294 677
email: ing.povazan@mfkruzomberok.sk

 

Zástupca technického riaditeľa

Michal Gallo

tel.: +421 904 299 013
email: michal.gallo@mfkruzomberok.sk

 

Marketingový manažér

PhDr. Peter Mičko

tel.: +421 904 215 744
email: peter.micko@mfkruzomberok.sk

 

PR manažér

Milan Bezák ml.

tel.: +421 911 887 901
email: milan.bezak@mfkruzomberok.sk

 

Bezpečnostný manažér

Mgr. Branislav Hubcej

tel.: +421 904 444 794
email: hubcejleon@gmail.com

 

Akreditácia novinárov

Ing. Ján Svrček

tel.: +421 905 537 341
email: svrcek.svrcek@gmail.com

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Svetlana Ťupeková

tel.: +421 911 064 940
email: ekonomicke@mfkruzomberok.sk

 

Ing. Katarína Gondová

tel.: +421 917 861 780
email: uctovnik@mfkruzomberok.sk


Úsek mládeže:


 

Športový riaditeľ

Peter Penov

tel.: +421 903 377 341
email: peter.penov@mfkruzomberok.sk

 

Manažér

Erik Kendera

tel.: +421 907 700 142
email: erik.kendera@mfkruzomberok.sk