Realizačný tím

Peter Tomko

Funkcia: hlavný tréner
Dátum narodenia: 1.5.1984

Meno Priezvisko

Funkcia: asistent trénera
Dátum narodenia: XX.YY.ZZZZ

       

Jozef Kapláň

Funkcia: asistent trénera
Dátum narodenia: 2.4.1986

Ľuboš Hajdúch

Funkcia: tréner brankárov
Dátum narodenia: 6.3.1980

       

Peter Adamčiak

Funkcia: kustód
Dátum narodenia: 5.10.1959

Matej Šavol

Funkcia: vedúci tímu
Dátum narodenia: 14.4.1984

       

Ingrida Nagyová

Funkcia: fyzioterapeut
Dátum narodenia: 17.6.1994

Rudolf Šipčiak

Funkcia: fyzioterapeut
Dátum narodenia: 17.11.1998

       

MUDr. František Rigo

Funkcia: lekár
Dátum narodenia: 18.3.1976

MUDr. Tibor Letko

Funkcia: lekár
Dátum narodenia: 29.10.1954

       

Marek Herčut

Funkcia: videoanalytik
Dátum narodenia: 1.3.1993