28.10.2016

Náš umelý trávnik získal certifikát FIFA Quality Pro

Vedľajšie ihrisko v areáli nášho štadióna, na ktorom bola nedávno vykonaná výmena umelého trávnika sa môže pochváliť najvyšším možným ocenením kvality.

Prácam na ihrisku predchádzalo výberové konanie na realizátora výmeny rokmi opotrebovaného umelého trávnika na vedľajšej hracej ploche, ktoré prebiehalo od februára do mája 2016. Do výberového konania na realizáciu diela sa prihlásilo šesť firiem, spomedzi ktorých uspela firma PHILIPP Sportovní trávniky, a. s. z Prahy. Po výbere realizátora diela, museli predstavitelia klubu MFK Ružomberok vybrať dodávateľa trávnika. „Konečné slovo padlo na typ umelého trávnika od firmy JUTA, a. s. typ trávnika CHAMPION 60/165 EPDM EKOTREND,“vysvetlil technický riaditeľ futbalového klubu, Ing. Jaroslav Považan.

Celkové realizačné náklady na rekonštrukciu umelého trávnika boli 287-tisíc Eur bez DPH. „Táto suma bola financovaná z viac ako dvoch tretín väčšinovým akcionárom, spoločnosťou ECO-INVEST, a. s., na úhradu zvyšnej časti boli použité prostriedky od Mesta Ružomberok z navýšenia základného imania klubu, priblížil generálny riaditeľ klubu Ing. Ľubomír Golis.

Výmena trávnika prebiehala od 27. mája do 15. júla 2016. MFK Ružomberok mal pri výberovom konaní požiadavku, aby realizácia trávnika splnila kvalitu FIFA Quality Pro. Výsledkom rokovaní so spoločnosťou PHILIPP Sportovní trávniky, a. s. bolo, že sa zaviazali certifikovať inštalovaný trávnik na úroveň FIFA Quality Pro, čím deklarovali vysoký stupeň kvality trávnika a jeho inštalácie, povedal Ing. Ľubomír Golis.

Z tohto dôvodu bola 5. septembra 2016 vykonaná certifikácia umelého ihriska podľa FIFA Quality Programe. „Prišiel technik z certifikovaného laboratória Sports Labs, ktoré má akreditáciu od FIFA, že môžu vykonávať laboratórne a terénne merania futbalových trávnikov. Pre zistenie herných parametrov boli vykonané tieto merania priamo na ihrisku: rovnosť ihriska, šoková absorpcia a vertikálna deformácia, odolnosť rotácie, odskok lopty a valivosť lopty,“ uvádza v správe manažérka kvality spoločnosti Juta a. s., Ing. Pavlína Munzarová.

Technik z uvedeného laboratória zisťoval rovnosť ihriska pomocou trojmetrovej laty so stanovenou váhou, ktorou prešiel celú plochu, pričom najväčšia tolerovaná odchýlka predstavuje 10 milimetrov. Šokovú absorpciu a vertikálnu deformáciu meral pomocou zariadenia Triple A. Pri tomto teste sa meria deformácia výšky trávnika so zásypom pri dopade záťaže na ihrisko a ako je trávnik schopný absorbovať náraz.

Odolnosť rotácie zisťoval pomocou rotačného zariadenia na šiestich určených miestach, kde zmeral odpor vlákien voči rotačnému pohybu. Ďalej meral odskok lopty. Pri tomto teste sa lopta púšťa z dvojmetrovej výšky na hraciu plochu a meria sa výška jej prvého odskoku. Posledným testom bola valivosť lopty, pri ktorom sa lopta spúšťa z rampy so sklonom 45° z výšky jeden meter na hraciu plochu a meria sa vzdialenosť od rampy, v akej sa lopta zastavila.

Uvedené parametre sú dôležité pre hernú kvalitu ihriska podľa požiadavok FIFA. „Z ihriska bola ďalej odobraná vzorka piesku, EPDM granulátu a vlákien. Tieto odobrané vzorky prešli laboratórnymi testami, aby sa preukázala zhoda použitých materiálov na ihrisku voči otestovanému laboratórnemu test reportu. Na základe testov bol vystavený report , ktorý bol odoslaný asociácii FIFA,“ vysvetlila priebeh testovania Ing. Pavlína Munzarová.

Medzinárodná futbalová federácia na základe úspešných testov udelila certifikát FIFA Quality Pro s platnosťou na jeden rok, čo je certifikát najvyššej kvality, aký môže byť ihrisku udelený. Po uplynutí doby platnosti tohto certifikátu bude nášmu umelému trávniku vystavený certifikát FIFA Quality s platnosťou na ďalšie tri roky.

Popri certifikáte dokazujúcom splnenie medzinárodných technických kritérií, klub taktiež dostal certifikát od Slovenského futbalového zväzu. „Okamžite po ukončení prác sa začala certifikácia a pasportizácia ihriska s umelým trávnikom. Výsledkom je Pasport ihriska číslo 24/2016, ktorý je platný do 30. júna 2020,“ dodal Ing. Jaroslav Považan.

Na umelom trávniku sa môžu hrávať ligové zápasy najvyššej súťaže staršieho dorastu, najvyššia ženská súťaž a ružomberské A mužstvo bude môcť na ňom hrávať svoje prípravné stretnutia.

Certifikát FIFA Quality Pro: 

Certifikát od SFZ: 

ZDIEĽAJ ČLÁNOK