15.2.2017

Odovzdali sme šek z Adventného kola

Generálny riaditeľ klubu Ing. Ľubomír Golis odovzdal občianskemu združeniu ZO SZTP-Ružičky, šek v hodnote 421€.

Na základe iniciatívy ÚLK, boli peniaze vyzbierané najskôr medzi hráčmi, členmi realizačného tímu, predstaviteľmi a ostatnými zamestnancami klubu a následne počas domáceho zápasu so Senicou sa do zbierky zapojili aj fanúšikovia.

Zbierku tentokrát symbolizovali perníčky. Niekoľko z nich vyzdobili hráči a fanúšikovia si ich mohli kúpiť na štadióne v týždni pred posledným jesenným domácim zápasom. Počas spomínaného stretnutia prebiehal na tribúnach predaj perníčkov s nápisom „NAŠA LIGA“ z dielne ÚLK za dobrovoľný príspevok. Tak ako minulý rok aj teraz klub podporil vyzbieranou sumou občianske združenie ZO SZTP-Ružičky.

Ide o občianske združenie pre telesne postihnuté deti a ich rodiny. Jeho cieľom je zoskupovať postihnutých a ich rodiny, rozvíjať osobnosť týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami. Združenie ďalej pomáha telesne postihnutým osobám pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie. Zároveň pomáha pri integrácii osôb do spoločnosti. „Momentálne máme sedemnásť detí a teraz by nám ešte mali prísť dve detičky, takže mali by sme tu mať devätnásť detí,“ priblížila štatutárna zástupkyňa združenia Marta Krišandová.

V zbierke spojenej s predajom tradičných vianočných koláčikov sa vyzbieralo 421€ a na klientov združenia čaká okrem finančných prostriedkov aj niekoľko klubových kalendárov. Na čo bude táto suma využitá? „Tieto prostriedky by sme chceli použiť na hygienické veci pre detičky,“ prezradila Marta Krišandová.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do zbierky a pomohli dobrej veci!

Foto: Rudolf Maškurica

ZDIEĽAJ ČLÁNOK