1.10.2019

Naša U11 odohrala priateľský zápas s deťmi z centra PREROD

V pondelok 30. septembra 2019 odohrali v rámci vzájomnej spolupráce naši najstarší prípravkári U11 priateľský zápas s deťmi z centra pre deti a rodinu PREROD.

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (RK – PREROD) je zariadením sociálnych služieb zriadeným Mestským úradom v Ružomberku, ktoré poskytuje služby a sociálne poradenstvo deťom, mládeži a ich rodinám na základe zákona č. 448/2008 Z. z.

Ďalej poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo, ale aj záujmovú činnosť pre deti. Táto záujmová činnosť sa momentálne poskytuje pre tri skupiny detí vo veku od deväť do pätnásť rokov.

Práve záujmovej činnosti sa týka aj spolupráca s naším klubom, pričom šéftréner ružomberských prípraviek Róbert Hazucha zabezpečuje vzájomné priateľské futbalové stretnutia. Jedno z nich sa odohralo v pondelok 30. septembra 2019, keď proti sebe nastúpili naša U11 a FC Prerod.

ZDIEĽAJ ČLÁNOK