28.3.2020

Spoločné vyhlásenie Únie ligových klubov a jej členských klubov

Celá futbalová Európa čelí bezprecedentnej situácii, kedy jej bežný život prerušil silný súper v podobe ochorenia COVID-19. Je to obrovský zásah nielen do domácich, ale aj do európskych súťaží.

Futbal ako jediný šport sa rozhodol, aj napriek nepriazni, bojovať, s cieľom dohrať futbalovú sezónu 2019/2020, tak aby sa o všetkom podstatnom rozhodlo na trávnikoch.

Súčasná krízová situácia výrazne ovplyvňuje spôsob fungovania všetkých subjektov v rámci celej Európy, vrátane subjektov pôsobiacich vo futbale a vyžaduje hľadanie spoločných riešení. Nemožnosť nájdenia kompromisu a individuálny prístup k riešeniu aktuálnych problémov môže v konečnom dôsledku vyvolať krízovú situáciu v celom slovenskom profesionálnom futbale.

Členovia ÚLK si vážia hráčov ako svojich partnerov, fortunaligisti sa ako jediní postavili zodpovedne k implementácii Zákona o športe. Výsledok zodpovedného postoja ÚLK k hráčom sa prejavuje práve v súčasnom krízovom období, keď napriek dočasnému prerušeniu Fortuna ligy právne postavenie hráčov garantuje futbalovým profesionálom zákonnú ochranu ich postavenia a príjmov.

Táto istota však nie je na strane klubov ako zamestnávateľov, ktorí v súčasnosti z dôvodov šírenia koronavírusu čelia vážnym ekonomickým problémom. Tie sa prejavujú výrazným poklesom príjmov, zvýšenými nákladmi a neistotou týkajúcou sa externých zdrojov, z ktorých je futbal financovaný.

V tomto neľahkom období je nevyhnutné, aby obe strany zodpovedne pristúpili k vyhodnoteniu aktuálnej situácie a pri spoločných rokovaniach pozorne vnímali momentálnu hospodársku situáciu v klube. Pre úspešné zvládnutie krízovej situácie je rozhodujúce, aby obe strany postupovali spoločne a prijali konštruktívne opatrenia, ktoré pomôžu vyriešiť vzniknuté problémy na oboch stranách.

Nakoľko najvýznamnejšou položkou v rozpočte klubov sú osobné náklady na zamestnancov (mzdy a odvody), jednou z možností, ako spoločne prekonať dopady krízy, je dohoda na riešení práve tejto nákladovej položky na obdobie trvania krízy. Len kompromis v tejto kľúčovej oblasti zabezpečí, aby sa z prípadného dočasného zníženia príjmu nestal jeho trvalý výpadok. Futbalové kluby ukázali svoju ústretovosť a zodpovednosť pri implementácii Zákona o športe, a všetci veríme, že teraz spoločne túto výzvu zvládneme.

Futbal je kolektívny šport, jeho podstatou je úzka spolupráca celého tímu, ktorá prináša ovocie vo forme streleného gólu v súperovej sieti. Pevne veríme, že spoločne sa nám podarí nájsť vhodné riešenie v súčasnej krízovej situácii a zabrániť tomu, aby sme si strelili vlastný gól a ohrozili tak fungovanie profesionálneho futbalu na Slovensku.

Zdroj: ÚLK

ZDIEĽAJ ČLÁNOK