28.5.2020

Výkonný výbor SFZ odhlasoval zákaz všetkých mládežníckych súťaží

Vzhľadom na vývoj krízovej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19, aktuálne opatrenia ÚVZ SR a po dôkladnej analýze, navrhol TÚ SFZ v spolupráci s Oddelením riadenia súťaží SFZ a v súlade so Súťažným poriadkom Článok 7 „Zásady organizácie a riadenia súťaží“ - Odsek 6 „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutí s odôvodnením“, zakázať všetky súťaže mládeže, žien a dievčat riadené SFZ do konca súťažného ročníka 2019 / 2020.

Ide o nasledujúce súťaže: 1. LSD – U19, 1. LMD – U17, U16, 2. LSD – U19, 2. LMD – U17, 1. LSŽ – U15, U14, 1. LMŽ – U13, U12, Prípravka SFZ – U11, Prípravka SFZ – U10, Prípravka SFZ – U9, 1. liga Ženy, 2. liga ženy, Slovenský pohár ženy, 1. LD – WU19, 1. LŽ – WU15 a Prezidentský pohár. VV SFZ tento návrh TÚ SFZ „per rollam“ hlasovaním a v súlade so SP Článok 7 / Odsek 6 schválil a zakázal všetky súťaže mládeže, žien a dievčat, ktoré SFZ riadi.

Celé stanovisko si môžete prečítať TU.

Zdroj, foto: futbalsfz.sk

ZDIEĽAJ ČLÁNOK